D+Vitamini+Eksikliğinin+Tedavisi+İçin+Öneriler

25(OH)D düzeyi 20 ng/ml altında olan bireylerde (D vitamini eksikliği) D vitamini yüklemesi yapılmalıdır. 25(OH)D düzeyi 20 ng/ml – 30 ng/ml arasında olan bireylerde D vitamini yüklemesine gerek yoktur. İdame doz ile tedaviye başlanılır. Çocuklarda D vitamini yüklemesi: 2000 IU/gün veya haftada bir kez IU D vitamini 6 hafta süreyle verilmelidir. Daha sonra IU/gün idame. Erişkinlerde D vitamini yüklemesi: 6000 IU/gün veya haftada bir kez IU D vitamini 8 hafta süreyle verilir. Daha sonra IU/gün idame. Obez hastalarda, malabsorbsiyon sendromlarında ve D vitamini metabolizmasını etkileyen ilaç kullananlarda, tedavi için normalde önerilen dozun 2-3 katı ( IU/gün veya haftada bir kez IU 8 hafta) kullanılır. Daha sonra IU/gün idame.

Yorum Yazınız

*